Char­lot­te Per­rel­li & Anders Jensen:

Söndag (Aftonbladet) - - Kändisliv -

Ar­tis­ten Char­lot­te Char­lott te Per­rel­li och Anders Jensen, Jens se en, vd för Ryds bil­glas, gif­te gif­tee ssig sig som­ma­ren 2015 på Châ­teau ChâCâ­teau d’Escli­mont i Frank­ri­ke. Frann­k­kri­ke. Pa­rets egen­do­mar egen­do­maar från fö­re äk­ten­ska­pet el­lerr el­ler som ssom de för­vär­var un­der äk­ten­ska­pet äkt­ten­ska­pet ska en­ligt äk­ten­skaps­för­or- äk­tensk­kaaps­för­or­det från au­gusti 202015 2015 in­te de­las på hälf­ten ut­an utau­an va­ra en­skild egen­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.