Pet­ter & Mi­chae­la As­ker­gren:

Söndag (Aftonbladet) - - Kändisliv -

Pet­ter och Mi­chae­la As­ker­gren de­lar in­te på någon­ting vid skils­mäs­sa, en­ligt äk­ten­skaps­för­or­det. Gif­to­rätts­gods ex­i­ste­rar in­te i äk­ten­ska­pet.

Det­ta en­ligt ett do­ku­ment som in­kom till Väx­jö tings­rätt 2005.

Fo­to: MA­LIN HOELSTAD/SVD/TT

”Gif­to­rätts­gods ex­i­ste­rar in­te”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.