5x se­nast jag ...

Söndag (Aftonbladet) - - Samtalet -

1 … ha­de ro­ligt: I går kväll på mid­dag hos min kä­ra vän Ida. Sacha Ba­ron Co­hen och Dick Che­ney i ”Who is Ame­ri­ca?”

2 … slapp­na­de av: Fram­för da­torn till Who is Ame­ri­ca?

3 … var ner­vös: Kväl­len in­nan pre­miä­ren på fes­ti­va­len.

4 … gjor­de nå­got nytt: Föd­de barn med kej­sar­snitt.

5 … tog dig ut­an­för din kom­fort­zon: När jag gjor­de fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.