To­ner från öst

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Kultur -

n Na­j­wa Ka­ram är en sångerska som med sin bland­ning av tra­di­tio­nell li­ba­ne­sisk mu­sik och mo­dernt sound har sålt 60 mil­jo­ner ski­vor värl­den över. Le­na

Cha­mamy­ans mu­sik dof­tar ori­en­ta­lisk jazz och hon har ut­nämts till en av de 500 mest in­fly­tel­se­ri­ka i arab­värl­den. Bå­da stjär­nor­na be­sö­ker Fe­mi­ne­ast, Rikste­a­terns fes­ti­val som just nu äger rum på fle­ra plat­ser i lan­det och un­der 20 da­gar bju­der på allt från klas­sisk ara­bisk mu­sik till klubb­kväl­lar och hip­hop. Fes­ti­va­len på­går till den 15 de­cem­ber.

Mer in­fo på: www.rikste­a­tern.se

Na­j­wa Ka­ram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.