Så mins­kar du ris­ken att drab­bas av ont i ryg­gen

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

1Und­vik att sit­ta med be­nen i kors.

2

Sov in­te på mage med vri­den nac­ke. 3 Sov in­te på si­dan med ett ben upp­dra­get.

4Rör på dig! Trä­na, mo­tio­ne­ra, lek. Du ska or­ka var­da­gen ut­an gubb­stön. 5 Sjunk in­te in i tv-skär­mar, te­le­fo­ner och pad­dor.

6

Tänk på håll­ning­en. Nac­ken ska va­ra lång, upp med bröst­be- net och vi­sa hals­ban­det. Stå sta­digt på bå­de föt­ter­na med ne­u­tral svank.

7

Lyss­na på krop­pen. Gör den ont för­sö­ker den sä­ga någon­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.