YOGA FÖR RYG­GEN

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

LOW LUNGE Öpp­nar upp höf­ten. En tajt höft bi­drar of­ta till ryggsmär­ta.

Gör så här: Stå höft­brett isär med med föt­ter­na. Kliv bak med väns­ter fot och sjunk ner med väns­ter knä i gol­vet. An­das in, lyft hän­der­na över hu­vu­det och öpp­na upp brös­tet. Håll i 8–10 an­de­tag, upp­re­pa se­dan på and­ra si­dan.

BAR­NETS POSTITION

Sträc­ker ut he­la rygg­radskot­pe­la­ren och ryg­gen ham­nar i ne­utralt lä­ge. Hjäl­per även till att släp­pa på spän­ning­ar i ax­lar och nack­par­ti.

Gör så här: Sitt på knä, an­ting­en med knä­na ihop el­ler bre­da­re isär. An­das in och på ut­and­ning, fäll över­krop­pen fram­åt tills pan­nan når gol­vet. Sträck ar­mar­na ovan­för hu­vu­det och pla­ce­ra hand­fla­tor­na i gol­vet. An­das 8–10 dju­pa an­de­tag och känn spän­ning­ar­na i ryg­gen släp­pa för var­je ut­and­ning.

Om du har pro­blem med knä­na kan du i stäl­let lig­ga på rygg och kra­ma om di­na knän.

STÅ­EN­DE HUND

Sträc­ker ut he­la bak­si­dan av krop­pen.

Gör så här: Stå på al­la fy­ra med hän­der­na un­der ax­lar­na och föt­ter­na höft­brett isär. Sätt i tår­na och sträck på be­nen och ar­mar­na så att du ham­nar i ett upp­och­ner-vänt V. Se till att hål­la rygg­ra­den lång och rak och nac­ken av­slapp­nad. Är bak­si­dan av be­nen för ste­la bö­jer du på knä­na. Håll i 8–10 an­de­tag. Har du ont i ax­lar och nac­ke är det här en jät­te­job­big öv­ning, ta då kanske ba­ra två an­de­tag och öka suc

ces­sivt på ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.