CHOKLADDOPPAD LAKRITSKOLA

Söndag (Aftonbladet) - - Mat -

Hem­kokt ko­la som fått en mild lak­ritston – obe­skriv­ligt gott! Välj själv om du vill dop­pa ko­lor­na i ljus el­ler mörk cho­klad.

ca 60 st 2 dl visp­gräd­de 2 dl strö­soc­ker 2 dl ljus si­rap 100 g smör 4 msk ka­kao 2 msk lak­ritspul­ver 200 g mörk el­ler ljus cho­klad flingsalt ef­ter smak

Gör så här:

1. Blan­da gräd­de, soc­ker, si­rap, smör, ka­kao och lak­ritspul­ver i en tjock­bott­nad ka­strull. Låt ko­ka upp un­der om­rör­ning. Sänk vär­men när sme­ten bör­jar ko­ka och låt sju­da cir­ka 10 mi­nu­ter el­ler tills den är 120–122° (gör kul­pro­vet om du in­te har ter­mo­me­ter). Rör om då och då. 2. Häll ut sme­ten i en form, cir­ka 20x30 cm, klädd med bak­plåts­pap­per. Låt sval­na och ställ se­dan in i ky­len minst 30 mi­nu­ter. 3. Klipp ko­lan i la­gom bi­tar, cir­ka 2x1 cm. 4. Hac­ka och smält cho­kla­den över vat­ten­bad. 5. Dop­pa ko­lor­na i cho­kla­den, strö på li­te flingsalt och låt stel­na på bak­plåts­pap­per. Ställ in ko­lor­na i ky­len. 6. Slå in i ko­lor­na i cel­lo­fan el­ler lägg dem i en burk el­ler ask med smör­pap­per mel­lan var­je l la­ger. För­va­ra ko­lor­na svalt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.