MOCK MOCKATRYFFEL MED Ö ÖVERRASKNING

Söndag (Aftonbladet) - - Mat -

Kaf­fe­och Kaf­fe och cho­klad cho­kl är sma­ker som gif­ter sig. De här go­da tryff­lar­na­har här­lig kaf­fe­smak – och dess­utom en in­byggd överraskning i f form av en lyx­ig pi­stasch­man­de pi­stasch­man­del. Mums!

30 st ¾ dl visp­gräd­de 2020 200 g ljus el­ler m mörk cho­klad 1 msk smör, mju mjukt 2 msmk msk starkt bry brygg­kaf­fe 3030303030 30 pi­stasch­man pi­stasch­mand­lar ut­an skal

GaGaGaGaGarn­re­ring: Gar­ne­ring:

1– 1–2 1 2 msmk msk hac­kad hac­ka­de pi­stasch­mand­lar

Gör så här:

1. Kokaupp gräd­den gräd­den. från­vär­men. Hac­ka cho­k­la­de n.Ta samt­kaf­fe. Till­sätt Rör­tills cho­klad, smör 2. Låts­me­ten cho­k­la­de ka­strul­len och­ställ smält. sval­naav noch­smö­ret iky­lenså se­dan grann,to­talt at­t­s­me­ten och­fyl­len Röro­mi­gen 40–50mi­nu­ter. stel­nar­li­te 3. Ställ sprit­spås ischo­klad emeds­me­ten. li­tesmet for­mar­på ibot­ten­på en­bric­ka. pi­staschm var­je­form. Sprit­sa an­de­li­var­je Tryck­ne­ren top­par.Strö formoch 4. på fort­sätt­sprit­sa Låt­stel­na hac­ka­de hel­ti­ky­len. pi­staschm i and­lar. tätt­slu­tan de­burk. För­va­ras­valt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.