Mis­sa in­te!

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat -

n An­tikrun­dan fi­rar 30 år och en ny sä­song har bör­jat! Sä­song­en star­ta­de med ett ju­bi­le­ums­pro­gram med till­ba­kablic­kar från åren som gått. Årets run­da star­tar i Sol­na och sänds den 17 ja­nu­a­ri kl 20.00 i SVT1.

Fo­to: STI­NA STJERN­KVIST/SVT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.