Ul­ri­kas mat­lå­dor som gör gott!

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Over­night oats med blå­bär

Fixa din fru­kost kväl­len fö­re! Ba­ra att blan­da ihop al­la in­gre­di­en­ser och lå­ta stå i ky­len över nat­ten. Hav­re­gry­nen ko­kas in­te, ut­an tilla­gas av den långa vi­lo­ti­den i ky­len. Det­ta är allt­så en raw food­fru­kost där hav­re­gry­nen får be­hål­la mer av si­na vi­ta­mi­ner och sin nä­ring. En snabb och häl­so­sam fru­kost som är lätt att ta med.

l 1 por­tion l 458 kcal/por­tion 1 ba­nan

½ dl hav­re­gryn 2 msk chi­a­frö

¾ dl man­del­mjölk 1 tsk va­nilj­pul­ver ½ tsk ma­len ka­nel ½ dl val­fri na­tu­rell yog­hurt, 3–10 % Top­ping: 4–6 val­nöt­ter någ­ra drop­par fly­tan­de ho­nung 1 dl färs­ka blå­bär

Gör så här:

1. Ska­la ba­na­nen och de­la den på hälf­ten. Mo­sa den ena hal­van och spa­ra den and­ra hal­van till top­ping. 2. Blan­da ba­nan­mo­set med hav­re­gryn, chi­a­frö, man­del­mjölk, va­nilj­pul­ver, ka­nel och yog­hurt i en skål med lock och låt stå i ky­len över nat­ten. 3. Het­ta upp en torr stek­pan­na och ros­ta val­nöt­ter­na i nå­gon mi­nut, drop­pa på ho­nung och ros­ta i yt­ter­li­ga­re någ­ra se­kun­der. 4. Ski­va den spa­ra­de ba­nan­hal­van och top­pa kall­grö­ten med ski­vor­na samt blå­bär och val­nöt­ter.

Al­la re­cept är ur bo­ken Kick­star­ta med Ul­ri­kas mat­lå­dor (Bon­ni­er fak­ta).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.