Go­da­re rot­sa­ker?

Söndag (Aftonbladet) - - Dietisten - Jo­se­fi­ne Jo­nas­son jo­se­fi­ne.jo­nas­[email protected]­klubb.se

Jag vill så gär­na äta mer rot­fruk­ter men jag kan verk­li­gen in­te få i mig dem kok­ta och är de råa får jag ont i ma­gen. Hur ska jag kun­na gö­ra dem go­da? To­re

Jo­se­fi­ne: Har du pro­vat att ugns­ros­ta rot­fruk­ter­na? Lägg dem i en lång­pan­na, gär­na till­sam­mans med po­ta­tis. Kryd­da med färsk vit­lök och ing­e­fä­ra om du gil­lar det. Ring­la över li­te ol­ja och strö över flingsalt och even­tu­ellt färs­ka ör­ter in­nan du sät­ter in plå­ten i ug­nen på 175–200 gra­der i un­ge­fär en halv­tim­me. Bå­de po­ta­ti­sen och rot­fruk­ter­na får en helt an­nan smak och kon­si­stens än om du ko­kar dem.

Jo­se­fi­ne är le­gi­ti­me­rad di­e­tist och har ti­di­ga­re job­bat på Över­vikt­sen­he­ten på Ka­ro­lins­ka. Hon har va­rit di­e­tist på Vikt­klubb se­dan star­ten 2003.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.