Elektrisk vir­vel­vind med bra tryck i sy­ran

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Vin -

Visst vill vi att det nya året ska bör­ja med en riv­start? Jo, jag tänk­te väl det. Då tyc­ker cker jag vi tar smak­full hjälp av Do­mai­ne des Lau­ri­ers Vouvray, som är som en vintrig vir­vel­vind.

I gla­set har vi ett rik­tigt läc­kert rt vin, gjort på che­nin blanc, med duk­tig tig fart i sy­ran – den näs­tan frä­ser till à la sta­tisk elekt­ric­tet. Och det på ett bra ra sätt. Den där sy­ran bär upp he­la a vi­net och kring den häng­er vi de­li­ka­i­ka­ta to­ner av gul frukt, ci­tron, grape, pe, pä­ron och en li­te ”vax­ig” käns­la. . Kri­tig mi­ne­ral med en rö­kig touch byg­ger på den ny­an­se­ra­de bil­den, och ef­tersma­ken myn­nar ut i frisk ci­trus och ett stänk anis. Läs­kan­de och ap­ti­tre­tan­de är ba­ra för­nam­nen här.

På tall­ri­ken skul­le det sit­ta fint med en mild och fin­stämd fisk­rätt, gär­na med en vitvins­sås. Och här är det ett gast­ro­no- miskt tjäns­te­fel att glöm­ma bort att pres­sa ci­tron över. Det kom­mer att mat­cha sy­ran i vi­net så fint.

Fak­ta

Namn: Do­mai­ne des Lau­ri­ers Vouvray. Sys­tem­bo­lags­nr: 6288. Kom­mer från: Lo­i­re­da­len, Frank­ri­ke. Pro­du­cent: Do­mai­ne des Lau­ri­ers. Dru­vor: Che­nin blanc. Pris: 129 kr. Al­ko­hol­halt: 13%. Ser­ve­rings­tem­pe­ra­tur: 8–10 gra­der.

En mild och fin­stämd fisk­rätt fun­ge­rar ga­lant till det här syr­li­ga vi­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.