An­na:

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Skönhet -

Hej, hud­vår­dan­de sy­ror är van­li­ga och myc­ket upp­skat­ta­de ef­tersom de ger fi­na, syn­ba­ra re­sul­tat re­la­tivt snabbt.

Du be­hö­ver in­te va­ra oro­lig för fräts­ka­dor men det finns ett par gyl­le­ne sy­ra­reg­ler:

Ut­gå från din hud­typ när du väl­jer sy­ra. Överex­fo­li­e­ra in­te, läs på för­pack­ning­en och följ an­vis­ning­ar­na no­ga. Blan­da in­te mär­ken och pro­duk­ter ut­an att stäm­ma av med en er­fa­ren hud­te­ra­peut. An­vänd all­tid sol­skydd ef­tersom sy­ror­na gör hu­den käns­li­ga­re. Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.