Din spe­ci­al­de­sig­na­de hår­tablett

Söndag (Aftonbladet) - - Annons -

Hair Vo­lu­me är det en­da hår­till­skot­tet på mark­na­den med väx­textrakt från äpp­le med pro­cy­ani­din B2. Tablet­ten in­ne­hål­ler även bio­tin och zink som bi­drar till att bi­be­hål­la nor­malt hår. Dess­utom är kost­till­skot­tet för­stärkt med åker­frä­ken, hirs, ami­nosy­ror och kop­par. Kop­par bi­drar till att bi­be­hål­la nor­mal hår­pig­men­te­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.