När det kri­sar

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

”Om jag ham­nar i en dipp an­vän­der jag mig av 2-mi­nu­ters­re­geln. Är jag på väg till af­fä­ren för att kö­pa en sem­la stan­nar jag upp och tar två mi­nu­ter att fun­de­ra. Kom­mer sem­lan att va­ra god? Kom­mer jag att må bra ef­teråt? Kom­mer jag att ång­ra mig? Två mi­nu­ter är jät­te­länge och det går att stäl­la frå­gor till sig själv som gör att man ifrå­ga­sät­ter sitt val.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.