Su­do­ko plus 1

Söndag (Aftonbladet) - - Knep Och Knáp Kryss -

GÖR SÅ HÄR: Su­do­ku +1 lö­ser man med siff­ror­na 1–9. I Su­do­ku +1 finns yt­ter­li­ga­re två reg­ler att för­hål­la sig till. På re­spek­ti­ve si­da om cirk­lar­na ska dif­fe­ren­sen mel­lan siff­ror­na va­ra ett. Dif­fe­ren­sen mel­lan siff­ror­na kring en van­lig lin­je ska all­tid va­ra mer än ett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.