X-do­ku

Söndag (Aftonbladet) - - Knep Och Knáp Kryss -

GÖR SÅ HÄR: I X-do­ku ska siff­ror­na 1-9, likt i ett van­ligt su­do­ku, upp­trä­da en gång i var­je rad, ko­lumn och mar­ke­rad lå­da med nio ru­tor. Dess­utom ska de fin­nas med i de två mar­ke­ra­de di­a­go­na­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.