5x se­nast jag ...

Söndag (Aftonbladet) - - Samtalet -

1 … blev rik­tigt arg: På mil­jö­par­tis­ter som tror att al­la stock­hol­ma­re ska cyk­la.

2

… grät: För 70 år se­dan. 3 … ut­ma­na­de mig själv: He­la da­gar­na, det är det man gör när man har ett kre­a­tivt jobb?

4

… höll på att ge upp: I mor­se, så är det var­je mor­gon. 5 … kän­de mig rik­tigt ut­vi­lad: Vet in­te när jag gjor­de det sist?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.