Till sist tän­ker An­na-Ma­ria:

Söndag (Aftonbladet) - - Samtalet -

Att mö­ta Owe blir som en re­sa i ti­den, att från Eskilstu­nas 1940-tal, via Stock­holms kul­tur­värld i sann 1970-tal­san­da lan­da i ett Sve­ri­ge 2019. Det blir långa och spän­nan­de dis­kus­sio­ner som jag gär­na skul­le vil­ja spin­na vi­da­re på!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.