3xJok­k­mok­ks mark­nad

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Kultur -

Jok­k­mok­ks 414:e vin­ter­mark­nad bju­der på ett fullspäc­kat pro­gram den 7–9 feb­ru­a­ri. 1) Klädd för mark­nad, en fo­tout­ställ­ning av Jan Gustavs­son med bil­der på vin­ter­kläd­da be­sö­ka­re från ti­di­ga­re års mark­na­der, Áttje, Svenskt fjäll- och sa­me­mu­se­um. 2) Be­sök på fa­bri­ken och träff med grun­dar­na till hud­vårds­mär­ket c/o Gerd. 3) Norr­skenstur med hund­spann. (MI)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.