Zlatans och fa­mil­jens lyxliv i Los Ang­e­les

Zla­tan Ibra­hi­mo­vics bra­hi­mo­vics flytt till Los os Ang­e­les var ett löf­te fte till frun He­le­na Se­ger.

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll - Text: Mar­tin To­lén Fo­to: Mag­nus Sand­berg, Pon­tus Lun­dahl/TT, Get­ty ima­ges

Vid si­dan an av fot­bol­len och h af­fä­rer­na bor pa­ret t i Be­ver­ly Hills och det nya li­vet pryds av be­sök på lyx­re­stau­rang­er rang­er och kän­dis­fes­ter. ster.

– Zla­tan an är i LA och det han gör där är att för­be­re­da a näs­ta steg i li­vet – an­ting­en nting­en blir han skå­de­spe­la­re de­spe­la­re el­ler en stor af­färs­man, ffärs­man, sä­ger agen­ten en­ten Mi­no Rai­o­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.