3xTju­gon­dag Knut

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat -

n 1. En tra­di­tion från 1600-ta­let. I Bon­de­prak­ti­kan står att lä­sa: ”Konung Knut bad dem hjäl­pa sig att dri­va ju­len ut.” 2. Knut­da­gen har sitt namn ef­ter en an­nan Knut, en dansk her­tig som mör­da­des 1131. 3. Att ha jul­grans­plund­ring och slänga ut gra­nen här­stam­mar från bor­ger­li­ga tra­di­tio­ner på 1800-ta­let.

Fo­to: JA­NE­RIK HEN­RIKS­SON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.