Vinn lyx­kryss­ning med Bir­ka cru­i­ses

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat -

Vill du åka på en här­lig kryss­ning med Bir­ka cru­i­ses i vin­ter? Nu har du chans att vin­na en val­fri or­di­na­rie 21-tim­mars kryss­ning för upp till tre per­so­ner i Se­afront lyx­hytt in­klu­si­ve pre­mi­um­fru­kost. Bus­san­slut­ning in­om Bir­ka cru­i­ses upp­tag­nings­om­rå­de in­går ock­så. Vins­ten är gil­tig till och med den 31 maj 2019 och den gäl­ler ej un­der lov el­ler spe­ci­alkryss­ning­ar. Kryss­ning­ens vär­de är upp till 3 150 kr. Sva­ra på frå­gan:

Var lig­ger Bir­kas ter­mi­nal i Stock­holm? Mej­la ditt svar till l son­dags­tav­[email protected]­ton­bla­det.se

el­ler skic­ka ett vy­kort till Af­ton­bla­det Sön­dag/OTW, Box 3265, 103 65 Stock­holm. Märk mejl el­ler kort med ”Kryss­ning” och glöm

in­te att ange din adress och te­le­fon­num­mer.

Sva­ret vill vi ha se­nast den 23 ja­nu­a­ri och vin­nar­na pre­sen­te­ras på Sön­dags Fa­ce­book. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

Fo­to: EMIL NY­LAN­DER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.