Vå­ra­åa in­spi­ra­tö­rer: sp atö e :

Söndag (Aftonbladet) - - Resor -

Ma­ria Bo­re­li­us, ve­ten­skaps­jour­na­list, för­fat­ta­re och ent­re­pre­nör.

Erik Ol­ki­ewicz, hyp­no­scoach och fö­re­lä­sa­re.

Hil­le­vi Wahl, för­fat­ta­re och in­spi­ra­tions­före­lä­sa­re.

Ma­de­le­i­ne Wil­helms­son, grun­da­re av Yo­gaMa­na, te­ra­peut och lä­ra­re i me­diyo­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.