Hit vill vi åka 2019!

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Resekoll -

Vart dröm­mer du om att re­sa i år? Airb­nb har sam­man­ställt en lis­ta med po­pu­lä­ra des­ti­na­tio­ner ba­se­rat på en kom­bi­na­tion av sök­ning­ar och bok­ning­ar. Det syns ett ökat in­tres­se för att vil­ja ut­fors­ka ic­ke-tra­di­tio­nel­la re­gi­o­ner och stä­der, skri­ver de i ett press­med­de­lan­de.

He­tas­te des­ti­na­tio­ner för 2019: 1. Kaikou­ra, Nya Ze­e­land.

Lig­ger norr om Christ­church på sydön. Här kan man se bå­de va­lar och del­fi­ner.

2. Xi­a­men, Ki­na. Stor­stad som lig­ger på en ö, sam­man­kopp­lad med fast­lan­det via en bro.

3. Pue­b­la, Mex­i­ko. Stad sö­der om Mex­i­co ci­ty med fin ar­ki­tek­tur.

4. Nor­man­die, Frank­ri­ke. Bju­der på mag­ni­fikt land­skap, läck­ra os­tar och go­da skal­djur.

5. Gre­at smo­ky mountains, USA. Pas­sar dig som vill vand­ra bland prun­kan­de gröns­ka och lä­ra dig spän­nan­de lo­kal­histo­ria.

6. Bu­e­nos Aires-pro­vin­sen, Ar­gen­ti­na. Få län­der har så skif­tan­de land­skap och kli­mat. Djung­el i norr och subantark­tiskt i sö­der.

7. Acc­ra, Gha­na. I Gha­na finns en lång kust­sträc­ka, la­gu­ner, flo­der och sa­vann.

8. Moçam­bi­que. Pa­ra­diss­trän­der men även stor­stads­puls, kul­tur och histo­ria.

9. Ytt­re Hebri­der­na, Skott­land. Upp­lev fan­tas­tisk na­tur­skön­het med vil­da kus­ter.

10. Wa­kay­a­ma-om­rå­det, Ja­pan. Många tem­pel och var­ma käl­lor.

Kaikou­ra på Nya Ze­e­land är en bra bas för na­turupp­le­vel­ser av al­la oli­ka slag och här finns många ma­ri­na dägg­djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.