Ma­rys själv­mords­brev

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kungliga & Religiösa Skandaler Mayerlingdramat -

Ma­rys själv­mords­brev till sin fa­milj hit­ta­des i ett ano­nymt bank­fack 2015, ef­ter att man trott att bre­vet va­rit för­stört. Bre­vet ha­de le­gat i bank­fac­ket se­dan 1926. I bre­vet till sin mor skri­ver Ma­ry: ”För­låt mig för vad jag har gjort. Jag kun­de in­te mot­stå kär­le­ken … Jag är lyck­li­ga­re död än le­van­de.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.