Charlie Land­stry­ka­rens ana­to­mi

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kändisskandaler Charlie Chaplin -

Till­sam­mans med en hand­full and­ra film­ka­rak­tä­rer blev Charlie Land­stry­ka­ren världs­känd. Han blev igen­kän­nings­bar även som en­dast en sil­hu­ett. Chaplin de­sig­na­de ko­sty­men och den för­blev iko­nisk un­der hans 22 år långa kar­riär. Charlie Land­stry­ka­rens klä­der är en un­der­dogs rust­ning mot en ga­len värld.

Byx­or

Hatt Plom­monsto­pet är för li­tet för Char­li­es huvud, vil­ket för­stär­ker ka­rak­tä­rens mal­pla­ce­ra­de sta­tus och av­slö­jar att han in­te kan bätt­re. Mustasch En­ligt en histo­ria vän­ta­de Charlie på att reg­net skul­le slu­ta så att de skul­le kun­na åter­upp­ta...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.