Char­li­es svå­ra upp­växt

Charlie upp­fost­ra­des i söd­ra Lon­don och ge­nom­gick myc­ket som skul­le in­spi­re­ra hans kom­man­de fil­mer.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kändisskandaler Charlie Chaplin -

Charlie Chaplin föd­des den 16 april 1889 på East Stre­et i Walworth, son till Han­nah och Char­les som var pro­fes­sio­nel­la sång­a­re. Char­li­es pap­pa var of­ta bor­ta och tur­ne­ra­de med ku­plett-sho­wer. Så små­ning­om tog Han­na­hs och Char­les äk­ten­skap slut. Char­les dog vid ba­ra 37 års ål­der, Han­nah käm­pa­de med sin men­ta­la häl­sa och pla­ce­ra­des på men­tal­sjuk­hus. Charlie och hans styv­bror Syd­ney svalt på söd­ra Lon­dons ga­tor. Charlie blev om­hän­der­ta­gen på Cen­tral District Po­or Laws School i Hanwell i Midd­le­sex. Sko­lan låg först i Nor­wood i söd­ra Lon­don och Char­les Dic­kens skrev om den i sin tid­ning House­hold Words. Des­sa er­fa­ren­he­ter från Chaplins barn­dom skul­le så små­ning­om in­spi­re­ra hans Hol­ly­wood­fil­mer som The Kid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.