2 . FC BAR­CE­LO­NA

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Som­ma­ren blev allt an­nat än Bar­ce­lo­nas hop­pats på men nu känns klub­ben verk­li­gen på rätt spår igen. La­get har kanske över­träf­fat sig själ­va på pla­nen un­der hös­ten och kryd­das nu med Philip­pe Cou­tin­ho – den typ av världs­spe­la­re klub­ben miss­lyc­ka­des att få in i som­ras. Det blå­ser med­vind i Barça igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.