RE­AL SO­CI­E­DAD

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Eg­na pro­duk­ten som skul­le bli en pre­stige­för­sälj­ning till jät­ten Bar­ce­lo­na blev nu istäl­let en bit­ter för­lust till värs­ta ri­va­len Athletic Bilbao. Tap­pet av Iñi­go Mar­tí­nez, som vän­de So­ci­e­dad ryg­gen och be­ta­la­de sin egen ut­köpsklau­sul ef­ter över tio år i klub­bens verk­sam­het, är ett drä­pan­de slag mot So­ci­e­dad. Er­sät­ta­ren Hector Mo­re­no från Ro­ma ock­så en spelare på en helt an­nan ni­vå.

LEI­CES­TER SKA SLUT­FÖ­RA SÄ­SONG­EN MED EN FÖR­BAN­NAD NYC­KEL­SPE­LA­RE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.