SCHAL­KE 04

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Schal­ke är i skri­van­de stund trea i Bun­de­s­li­ga och har en jät­te­möj­lig­het att säk­ra en plats i näs­ta års Champions League. Men nu tving­as klub­ben ock­så han­te­ra en mind­re kris se­dan nyc­kel­spe­la­ren Le­on Go­retz­ka skri­vit på som Bos­man för Bay­ern Mün­chen. Flyt­ten ska ge­nom­fö­ras först när 22-åring­ens kon­trakt lö­per ut till som­ma­ren och Schal­ke har nu att väl­ja mel­lan att stänga av en av si­na vik­ti­gas­te spelare un­der vå­ren el­ler lå­ta ho­nom spe­la un­der vis­se­lor­ka­ner från de eg­na sup­port­rar­na. Det på­stås att Schal­ke där­för för­sök­te få Bay­ern att kö­pa mitt­fäl­ta­ren re­dan i ja­nu­a­ri men fick nej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.