VÄRL­DENS ÄLDSTE FOTBOLLSSPELARE FÖR­LÄNG­DE – 51 ÅR GAMMAL GÖR HAN SÄ­SONG NR 33

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Hört ta­las om Ka­zuyos­hi Mi­u­ra? In­te? 51-åring­en går näm­li­gen un­der epi­te­tet ”Värl­dens älds­ta fotbollsspelare”.

Me­dan Barça vär­va­de Cou­tin­ho och Vir­gil van Dijk blev dy­rast nå­gon­sin val­de Mi­u­ra, tryggt och san­sat, att för­länga sitt kon­trakt med Yo­ko­ha­ma FC.

Snart gör den ja­pans­ke an­fal­la­ren sin 33:e sä­song som spelare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.