VAR­FÖR VAL­DE DU IN­TE SJU­AN, COU­TIN­HO?

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Pi­er­re-Eme­rick Au­ba­mey­ang blev un­der de­ad­li­ne day Ar­se­nals dy­ras­te värv­ning nå­gon­sin. Och när det var dags att väl­ja tröj­num­mer tog an­fal­la­ren från Ga­bon ef­ter en idol: Thi­er­ry Hen­ry. – Han var snabb och en rik­tig mål­skytt. Så han är ett ex­em­pel som jag för­sö­ker ef­ter­lik­na. Jag mås­te job­ba hårt för att bli som ho­nom, men det tän­ker jag gö­ra. Jag är en snabb spelare som gör mål, li­te som Hen­ry ­fak­tiskt, sä­ger Au­ba­mey­ang om sitt tröjval.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.