VAR ÄR STUR­RIDGE, NEWCASTLE?

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Vi har hört dem för­ut: Klub­bar­na som snu­vats på en spelare i sista stund.

Newcastle är väl en av de klub­bar som tycks ha mest otur i he­la värl­den. Det finns all­tid ett pro­blem runt ­hör­net.

Så även un­der ja­nu­a­ri­fönst­ret. Klub­ben ha­de just gjort klart med Chel­se­alå­net Kene­dy när även Li­ver­pool gav tum­men upp för Da­ni­el Stur­ridge att åka och dis­ku­te­ra en flytt.

Pro­ble­met? Stur­ridge dök ald­rig upp på Newcast­les trä­nings­an­lägg­ning, som han ha­de lo­vat.

I stäl­let ha­de West Bromwich kom­mit in i sista stund och snott den eng­els­ke an­fal­la­ren fram­för nä­san på ny­kom­ling­en. Tungt för ”Mag­pi­es”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.