LA LIGAS (!) VÄRV­NING – NIO SAUDIER

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Vin­terns tvek­löst sju­kas­te af­fär stod La Li­ga för. Un­der ja­nu­a­ri­fönst­ret pre­sen­te­ra­de näm­li­gen den spans­ka högs­ta­li­gan nio spelare från Sau­dia­ra­bi­ens högs­ta li­ga.

Sen då? Jo, spe­lar­na pla­ce­ra­des runt om i sju oli­ka lag i det spans­ka li­ga­sy­ste­met och klub­bar­na be­höv­de in­te be­ta­la en kro­na. Tan­ken är att de sau­dis­ka spe­lar­na ska be­fin­na sig i Spa­ni­en för att lad­da upp in­för som­ma­rens VM-slut­spel i Ryss­land.

SPE­LAR­NA SOM FLYT­TAR: Ya­hya Al-She­hri till Le­ganés, Mar­wan Oth­man till Le­ganés B, Fa­had Al-Mu­wal­lad till Le­van­te, Sa­lem Al Daw­sa­ri och Ja­ber Is­sa till Vil­lar­re­al. Nooh Al Mousa till Re­al Val­la­do­lid, Ab­dul­ma­jeed Al Su­lay­hi till Rayo Val­leca­no, Ali Al...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.