EUROPASPELET SÄNKTE AFFÄREN

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning - Text: Mar­tin To­lén

Ne­der­länds­ke mitt­fäl­ta­ren Da­vy Klaas­sen har haft en tung se­jour i Everton se­dan han an­slöt från Ajax i som­ras.

Kna­pert med spel­tid och när han väl har fått chan­sen har in­te in­sat­ser­na va­rit till­räck­ligt bra.

Där­för ta­la­de det mesta för en ut­lå­ning till Na­po­li un­der vå­ren.

Men i sista stund bac­ka­de ita­li­e­nar­na ur affären.

An­led­ning­en var att klub­ben i sista stund no­te­rat att Klaas­sen in­te kun­de re­gi­stre­ras i Na­po­lis Europa League-trupp då han re­dan spe­lat med Everton i tur­ne­ring­en.

Snöp­ligt för Klaas­sen…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.