REKORDVÄRVANDET I SOM­RAS FÅR RÄCKA – MEN HA­DE BEHÖVTS MER

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 1

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Bour­ne­mouth har som vän­tat le­gat lågt i ja­nu­a­ri. Dels gjor­de klub­ben sin bu­si­ness i som­ras när man ploc­ka­de in Nat­han Aké, Jer­main De­foe och As­mir Be­go­vic, dels är Ed­die Ho­we för lång­sik­tig i sitt tänk för att bör­ja pa­nik­vär­va i ja­nu­a­ri. Bour­ne­mouth står en bit ned i nä­rings­ked­jan och får snällt vän­ta på vad som blir över när de and­ra klub­bar­na rof­fat åt sig. Bour­ne­mout­hs re­kord­värv­ning ­Nat­han Aké var ett sta­te­ment av syd­kust­la­get, men Bour­ne­mouth skul­le be­hö­va fler värv­ning­ar av den ka­li­bern för att ta näs­ta steg. En cen­tral mitt­fäl­ta­re, en yt­ter­back och en yt­ter av sam­ma dig­ni­tet skul­le bi­dra till att flyt­ta fram po­si­tio­ner­na.

PRE­MI­ER LEAGUE BOUR­NE­MOUTH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.