NORSK MÅNGMILJONRULLNING SKA FÅ FART PÅ PALACES OFFENSIV

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Crys­tal Pa­la­ce käm­pa­de he­la som­ma­ren för att få loss Ma­ma­dou Sak­ho. Det dröj­de till de­ad­li­ne day i au­gusti in­nan den affären lös­te sig, men det kos­ta­de tid och ener­gi och det på­ver­ka­de and­ra om­rå­den. Roy Hodgson har fått ord­ning på sku­tan ef­ter Frank De Bo­er-ex­pe­ri­men­tet. Hodg­sons spe­lidé hand­lar främst om att va­ra or­ga­ni­se­rad bak­åt och hop­pas att Wil­fri­ed Za­ha kan hit­ta på nå­got of­fen­sivt. Pa­la­ce ha­de sto­ra ­pro­blem i in­led­ning­en av sä­song­en på an­falls­si­dan när Christi­an Ben­te­ke var ­ska­dad. Nu har (del)äga­ren Ste­ve Pa­rish öpp­nat plån­bo­ken och köpt in ­Alex­an­der Sör­loth från Midtjylland för 160 mil­jo­ner kro­nor. Norr­man­nen ger ­väl­be­höv­lig bredd i of­fen­si­ven. Ja­roslaw Jack från Zag­le­bie Lu­bin för­stär­ker ­de­fen­si­ven som var minst sagt ska­kig in­led­nings­vis och där Scott Dann är ­lång­tids­ska­dad. Ti­di­ga­re MFF-spe­la­ren Er­dal Ra­kip ska kon­kur­re­ra på mitt­fäl­tet och det blir in­tres­sant att se hur myc­ket spel­tid han får. Pa­la­ce har åt­gär­dat de om­rå­den man be­höv­de se över.

PRE­MI­ER LEAGUE CRYS­TAL PA­LA­CE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.