BRA, MEN BEHÖVS NOG MER FÖR ATT WAG­NER SKA SOVA TRYGGT

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

PRE­MI­ER LEAGUE HUD­DERS­FI­ELD

Som lil­le­putt i Pre­mi­er League-sam­man­hang har Hud­ders­fi­eld fått snick­ra ihop sin trupp med smar­ta och pris­vär­da spelare. Vis­ser­li­gen spräng­de man sitt ti­di­ga­re trans­fer­re­kord ge­nom att häm­ta in an­fal­la­ren Ste­ve Mou­nié från Mont­pel­li­er i som­ras samt mitt­fäl­tar­na Aa­ron Mooy och Tom In­ce, men det in­ne­bar ock­så att bud­ge­ten spen­de­ra­des där och då. Klub­bens ord­fö­ran­de De­an Hoy­le har sagt att al­la värv­ning­ar i ja­nu­a­ri mås­te tas ur näs­ta års bud­get. Alex Prit­chard från Nor­wich blev klar i mit­ten av ­ja­nu­a­ri och har fått star­ta som tia. Även om Prit­chard im­po­ne­rat i Nor­wich be­hö­ver väl Hud­ders­fi­eld mer än en spelare från Cham­pi­ons­hip? Me­dan and­ra bot­ten­lag för­stär­ker trup­per­na känns Hud­ders­fi­eld väl tunt bå­de på väns­ter­kan­ten och på ­yt­ter­backs­po­si­tio­ner­na. Det har snac­kats om Char­ly Mu­son­da från Chel­sea på lån, men han ham­na­de i Cel­tic. Te­rence Kon­go­lo, på lån från Monaco, ger täck­ning i mitt­för­sva­ret, och det är bra, men Da­vid Wag­ner vil­le nog ha mer för att sova tryggt om nät­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.