HAR BA­RA SUTTIT OCH TITTAT PÅ – MÄRK­LIGT ÄVENTYRA PL-PLATSEN

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

PRE­MI­ER LEAGUE NEWCASTLE

Un­der näs­tan he­la ja­nu­a­ri und­ra­de man vad Newcastle höll på med. Man bor­de in­te va­ra för­vå­nad med tan­ke på vem som är äga­re, men Mi­ke Ashley är ju trots allt su­gen på att krä­ma ut så myc­ket stå­lar som möj­ligt så att han även­ty­rar Pre­mi­er League-sta­tu­sen är märk­ligt. Me­dan de and­ra klub­bar­na på und­re hal­van för­sök­te åt­gär­da si­na akil­les­hä­lar har Mi­ke Ashley och Newcastle suttit och tittat på i ja­nu­a­ri. Tror den ut­skäll­de äga­ren att Ra­fael Bení­tez or­ga­ni­sa­tions­för­må­ga är till­räck­ligt för att kla­ra kon­trak­tet? I så fall kan han ta sig vat­ten över hu­vu­det för ned­re hal­van i Pre­mi­er League är ett ge­ting­bo och det kom­mer va­ra tajt he­la vägen in i maj. Newcastle har fått in väns­ter­fo­ta­de yt­tern/wing­bac­ken Kene­dy från Chel­sea på lån. Det är en spän­nan­de spelare, men Newcastle be­hö­ver en mål­gö­ra­re. Med nå­gon tim­me kvar till de­ad­li­ne blev Islam Sli­ma­ni från Lei­ces­ter klar på lån. Det kan va­ra pus­sel­bi­ten som räd­dar kon­trak­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.