HÅRDJOBBANDE DOLDISEN LEVERAR NÄR VÄRV­NING­AR FLOPPAR

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Car­los Car­val­hal tog över Swan­sea i ett till sy­nes hopp­löst lä­ge, men tack va­re la­gets upp­ryck­ning le­ver hop­pet om nytt kon­trakt i all­ra högs­ta grad. Som­ma­rens värv­ning­ar har bli­vit to­talt fi­asko. Ro­que Me­sa åter­vän­de till Spa­ni­en, Wil­fri­ed Bo­ny har in­te lyc­kats alls och Re­na­to San­ches har in­te ens va­rit or­di­na­rie. Den spe­la­ren som har le­ve­re­rat är doldisen Sam Clucas som pas­sar ut­märkt nu när la­get be­hö­ver hårt ar­be­te för att kri­ga till sig po­äng. För­lus­ten av Gyl­fi Si­gurds­son blev känn­bar för of­fen­si­ven, men då ”Swans” spe­lar helt och hål­let om­ställ­nings­ba­se­rat un­der Car­val­hal ­behövs in­te en kre­a­tiv ”tia” på sam­ma sätt. Un­der de­ad­li­ne day säk­ra­des André Ay­ew, som åter­vän­der till Li­ber­ty Sta­di­um och nu åter­i­gen får spe­la med bror­san Jor­dan.

PRE­MI­ER LEAGUE SWAN­SEA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.