LÅNET AV STUR­RIDGE KAN BLI BÄS­TA VÄRV­NING­EN I BOTTENGÄNGEN

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 4

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

PRE­MI­ER LEAGUE WEST BROMWICH

West Bromwich gjor­de någ­ra smar­ta värv­ning­ar i som­ras och trup­pen är minst li­ka bra som fö­re­gå­en­de sä­song. Jag tän­ker främst på Ah­med He­ga­zi, mitt­bac­ken som va­rit vär­de­full och Jay Rod­ri­gu­ez, den ska­dedrab­ba­de an­fal­la­ren som gjort åt­ta mål un­der ­sä­song­en. Som­ma­rens dy­ras­te värv­ning Oli­ver Bur­ke har in­te bli­vit nå­gon hit än­nu, men det finns po­ten­ti­al så WBA gör bäst i att ha tå­la­mod. I ja­nu­a­ri har Bir­ming­ham­la­get gjort den kanske bäs­ta värv­ning­en av al­la lag i bot­ten­stri­den när man säk­ra­de Da­ni­el Stur­ridge på lån. Stur­ridge har in­te fått spe­la så myc­ket i Li­ver­pool se­nas­te året men med för­tro­en­de från Alan Par­dew har han ka­pa­ci­tet att räd­da kon­trak­tet för WBA. West Bromwich fick behålla back­stjär­nan Jon­ny Evans och har dess­utom lå­nat mitt­bac­ken Ali Gabr från Za­ma­lek. Stur­ridge en­tré kan in­ne­bä­ra att Rod­ri­gu­ez får fin­na sig i en plats på bän­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.