SKYMTAS EN DEL MÖRKA MOLN PÅ ATALANTAHIMLEN ...

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

SE­RIE A ATA­LAN­TA

För­ra årets över­rask­nings­lag Ata­lan­ta har i år visat att de kanske är mer av ett topp­lag än vad som för­vän­tats. Trots att de tap­pa­de Kes­sie och Con­ti till Mi­lan i som­ras häng­er de med i kam­pen om Europa League-plat­ser­na, vann en tuff EL-grupp (mot Lyon och Everton) och är fram­me i se­mi­fi­nal i ita­li­ens­ka cu­pen. Det kan bli väl tufft att slåss på tre fron­ter i vår, men med en bra av­slut­ning kan det bli spel i Europa igen. De mörka mol­nen syns dock på him­la­val­vet. Vin­terns en­da ny­för­värv, in­lå­na­de Luca Riz­zo, var för­vis­so in­te tänkt som nå­gon frälsare, ut­an mer en trupp­bred­da­re. Men det var ju ett bak­slag att han gick sön­der di­rekt och är bor­ta till mit­ten av mars. Dess­utom sägs suc­céträ­na­ren Gi­an Pi­e­ro Gaspe­ri­ni va­ra ett namn för Mi­lan näs­ta sä­song, trött på att all­tid tving­as se Ata­lan­tas bäs­ta spelare säl­jas var­je som­mar. Och mitt­fäl­ta­ren Bry­an Cri­stan­te har re­dan de­kla­re­rat att han läm­nar klub­ben i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.