HILJEMARK HAR LÄMNAT FRYSBOXEN & ROSSI FÅR EN SISTA CHANS

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Vin­terns sto­ra värv­ning var ju en chans­ning, men hop­pa­des vi in­te al­la att Gi­u­sep­pe Rossi änt­li­gen skul­le få vi­sa vad han kan? Knä­ska­da på knä­ska­da har för­stört vad som bor­de ha va­rit en kar­riär i världs­klass, men Ge­noa vil­le ge ho­nom en sista chans och gav den kon­trakts­lö­se an­fal­la­ren ett kon­trakts­för­slag. Ty­värr blev han ska­dad di­rekt. Mer hopp­fullt för en gammal Ge­noa-spelare, Oscar Hiljemark ham­na­de i som­ras i klub­bens frys­box när Ivan Ju­ric var trä­na­re. Nu är han ut­bytt mot Da­vi­de Bal­lar­di­ni, sam­me trä­na­re som ha­de Hiljemark som en nyc­kel­spe­la­re i Pa­ler­mo, och snabbt kal­la­des den för­re elfs­bor­ga­ren hem till Ge­noa igen. Vi lär snart få se Hiljemark på Ge­no­as mitt­fält igen. Sto­ra för­sälj­ning­en blev su­per­ta­lang­en Pi­etro Pel­le­gri, som nob­ba­de de ita­li­ens­ka stor­klub­bar­na och skrev på för Monaco för över 200 mil­jo­ner kro­nor. 16 år gammal...

SE­RIE A GE­NOA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.