BARÇALÅNET RA­FIN­HA SKA LÖSA UPP INTERS OF­FEN­SI­VA KNUTAR

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 1

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Ef­ter 15 om­gång­ar såg In­ter ut som ett högst möj­ligt mäs­tar­lag. Et­ta i se­ri­en, med 12 seg­rar av 15 möj­li­ga och ett spel som char­ma­de he­la Ita­li­en. Sen hän­de någon­ting oför­klar­ligt. Fram till slu­tet av ja­nu­a­ri, på nio mat­cher, lyc­ka­des de in­te vin­na en en­da. Tving­a­des ta till straf­far för att slå ut Se­rie C-la­get Por­de­no­ne i cu­pen, åk­te sen ut mot värs­ta ri­va­len Mi­lan i näs­ta om­gång och tap­pa­de all kraft i li­gan. Fy­ra mål, varav ett själv­mål från Spal, un­der två må­na­ders spel sä­ger det mesta om var pro­ble­met lig­ger. Mi­la­no­la­get ja­ga­de Ja­vi­er Pas­to­re in i det sista, men får nu hop­pas att ska­dedrab­ba­de Ra­fin­ha, in­lå­nad från Bar­ce­lo­na, kan lösa upp de of­fen­si­va knu­tar­na. Feb­ru­a­ri är en må­nad med på papp­ret lätt mot­stånd för In­ter. Det krävs fy­ra seg­rar, an­nars kan till och den i hös­tas så giv­na Champions League-platsen för­svin­na snabbt. Sä­song­en av­slu­tas i Rom mot La­zio, och där har ju In­ter klan­tat sig förr... Och på tal om att klan­ta sig, dy­ra ny­för­vär­ven Gabri­el Bar­bo­sa och Jo­ao Ma­rio ut­lå­na­de för sam­man­lagt 2,7 mil­jo­ner eu­ro. Det var in­te länge se­dan In­ter be­ta­la­de 65 mil­jo­ner eu­ro för du­on...

SE­RIE A IN­TER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.