TRUP­PEN RE­DAN STARK NOG FÖR ATT STRIDA PÅ AL­LA FRON­TER

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Det finns små mörka moln på den knall­blå Tu­rin-him­len, men de är små, väl­digt små. Ett Ju­ven­tus som för­vis­so har stött på hårdare mot­stånd i li­gan än på många år har suttit still i bå­ten un­der transferfönstret och sik­tar i stäl­let på som­ma­ren med bland and­ra Li­ver­pools Em­re Can som ett stort mål. Trup­pen är bred och stark nog för att slåss i li­gan, Champions League och ita­li­ens­ka cu­pen, och ett av de få oros­mol­nen är Pau­lo Dy­ba­las sva­ga form ef­ter den otro­li­ga star­ten, och Gon­za­lo Hi­gu­ains långa mål­tor­ka, som ju än­då ver­kar ha ta­git slut nu i må­nads­skif­tet. Och oro­ar man sig för två an­fal­la­re som till­sam­mans gjort 24 li­ga­mål un­der 22 om­gång­ar så är det kanske in­te så myc­ket att oroa sig för än­då...? Se­ger i den förs­ta cup­se­mi­fi­na­len mot Ata­lan­ta, la­gom svårt mot­stånd i Champions League (Tottenham) och så hem­ma­mö­tet med Na­po­li kvar att spe­la i li­gan. Det ser bra ut för ”Den gam­la da­men”.

SE­RIE A JU­VEN­TUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.