HOP­PET STÅR TILL DZE­KO – SOM KANSKE BOR­DE FÅTT LI­TE HJÄLP...

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Ro­ma släpp­te lång­tids­ska­da­de Emer­son Pal­mi­e­ri till Chel­sea, men fick behålla Edin Dze­ko. Sä­ker­li­gen rätt be­slut kort­sik­tigt, fram­för allt om Dze­ko lyc­kas hit­ta mål­for­men igen. För det är ing­et snack om att det är där Ro­mas pro­blem lig­ger, och kanske bor­de de ock­så ha jagat hårdare på of­fen­si­va för­stärk­ning­ar i fönst­ret. Ba­ra 32 gjor­da mål på de förs­ta 22 om­gång­ar­na är helt en­kelt in­te bra nog och Dze­ko har ba­ra lyc­kats gö­ra tre mål se­dan i mit­ten av ok­to­ber. Det är för­stås ock­så den sto­ra för­kla­ring­en till Ro­mas us­la vin­ter­form, med bland an­nat tre hem­ma­för­lus­ter i rad. Dze­ko har gjort tio mål, El Shaa­rawy har gjort fem och Pe­rot­ti tre un­der hös­ten och med fram­tids­hop­pet Patrik Schick ska­dad un­der res­ten av feb­ru­a­ri finns det ing­en back­up hel­ler. Ro­mas Champions League-dröm för näs­ta sä­song krä­ver en re­jäl upp­ryck­ning för att hål­las vid liv.

SE­RIE A RO­MA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.