PLUS I KANTEN FÖR ATT MAN BEHÅLLT ARP, I ÖV­RIGT USELT FÖNS­TER

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 1

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Näst sist i ta­bel­len, pro­blem att gö­ra mål – men in­te en en­das­te värv­ning un­der ja­nu­a­ri. Det är någon­ting i lo­gi­ken som in­te rik­tigt stäm­mer. Mål­bäst i år är Filip Kostic – med tre(!) gjor­da mål och det är så klart in­te bra nog. Dess­utom: Al­bin Ek­dal, la­gets kanske bäs­ta när han är ska­de­fri, är ju ty­värr väl­digt säl­lan det. Svens­ken blev ny­li­gen, av tid­ning­en Bild, ut­sedd till ”mest ska­dad i Bun­de­s­li­ga”. En mind­re blyg­sam ut­mär­kel­se som gi­vet­vis ska tas som ett skämt, men det är ingen­ting som är ro­ligt över att Ham­burg stän­digt be­hö­ver va­ra ut­an sin mitt­fälts­mo­tor. Man kan tyc­ka att la­get kanske bor­de vär­vat en full­god er­sät­ta­re vid det här la­get. La­gets bäs­ta of­fen­si­va spelare Ni­co­lai Mül­ler gjor­de il­la knät all­var­ligt i sä­song­ens förs­ta match, men in­te hel­ler han har er­satts. Det en­da utrops­teck­net för Ham­burg hit­tills har va­rit 18-åri­ge Jann-Fi­e­te Arp, som no­te­rats för två mål. Un­der vin­tern har han ryk­tats till bland an­nat Chel­sea. Vi kan ge ett plus i kanten för att de lyc­kats behålla ho­nom. Men in­te för nå­got an­nat.

BUN­DE­S­LI­GA HAM­BURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.