PLOCKAT IN VAD MAN BE­HÖ­VER, MEN MYC­KET HÄNG­ER PÅ GOMEZ

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

An­fal­la­ren Si­mon Te­rod­de läm­na­de li­te plöts­ligt för FC Köln men han er­sätts av en nå­got äld­re, men be­tyd­ligt mer ru­ti­ne­rad, Ma­rio Gó­mez. Den for­ne skyt­te­kung­en har helt klart si­na bäs­ta da­gar pas­se­ra­de, men han är fort­fa­ran­de en spelare som vet hur man gör mål – och det är pre­cis vad Stuttgart be­hö­ver om man vill hål­la sig kvar. I öv­rigt då? Den dans­ka su­per­ta­lang­en Jacob Bru­un Lar­sen har lå­nats in från Dort­mund vil­ket gyn­nar al­la par­ter. Dansken be­hö­ver spel­tid, Stuttgart har va­rit i stort be­hov av en snabb och tek­nisk yt­ter­spe­la­re. Stuttgart spe­lar myc­ket via kan­ter­na och har skräd­dar­sytt si­na värv­ning­ar ef­ter det. Ma­rio Gó­mez är som bäst i box­en, och är med si­na 189 centimeter ett gif­tigt hot i luf­ten, sam­ti­digt som Bru­un Lar­sen har en fin in­läggs­fot. Erik Thom­my är en an­nan yt­ter som vär­vats in. Han är in­te purung (nå­ja, 23), och kom­mer tro­ligt­vis in­te kon­kur­re­ra om start­plats di­rekt – men kan på sikt pas­sa väl­digt bra in i Stuttgarts spel­sy­stem. To­tal­be­ty­get lär ba­se­ras myc­ket på hur väl Gó­mez pre­ste­rar, men på för­hand ser det klart god­känt ut.

BUN­DE­S­LI­GA STUTTGART

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.