PSG

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Den frans­ka stor­klub­ben be­höv­de ba­lan­se­ra böc­ker­na ef­ter som­ma­rens köp­fest och hop­pa­des bli av med Lucas Mou­ra, Ja­vi­er ­Pas­to­re och Ha­tem Ben Ar­fa. Åt­minsto­ne. När fönst­ret stäng­de var det dock ba­ra den först­nämn­da som ha­de flyt­tat på sig och det­ta för näs­tan 200 mil­jo­ner mind­re än PSG be­ta­la­de för bras­sen 2013. En­da för­stärk­ning­en till Pa­ris­klub­ben blev där­för ock­så ve­te­ra­nen Las­sa­na Di­ar­ra som an­slöt gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.